กฏกระทรวงผังเมืองรวมที่ประกาศใหม่

กฏกระทรวงผังเมืองรวมประกาศใหม่ เดือน ก.ย ๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกำแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านใหม่ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสตูล พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘


กฏกระทรวงผังเมืองรวมประกาศใหม่ เดือน ส.ค. ๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระนอง พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนร้องกวาง จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสูงเม่น จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทากาศ จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๘


กฏกระทรวงผังเมืองรวมประกาศใหม่ เดือน ก.ค. ๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

กฏกระทรวงผังเมืองรวมประกาศใหม่ เดือน มิ.ย. ๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘)

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘)

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘)

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘)

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๘(๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘)


กฏกระทรวงผังเมืองรวมประกาศใหม่ เดือน พ.ค. ๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๕๘(๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘)

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘)


กฏกระทรวงผังเมืองรวมประกาศใหม่ เดือน เม.ย. ๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘)

 

กฏกระทรวงผังเมืองรวมประกาศใหม่ เดือน ก.พ. ๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๘ (วันที่ ประกาศ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘)

กฏระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ (วันที่ ประกาศ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘)

 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลกฏกระทรวงผังเมืองรวมประกาศใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘