โครงการจัดสร้าง พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพระพุทธเจ้า

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจองบูชา พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข (Extended OPD) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Poster 290365