ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่ิอเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2565-01-19 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-12-27 10:54AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.พนักงานวิศวกรโยธา

2.พนักงานวิศวกรไฟฟ้า

3.พนักงานสถาปนิก

4.พนักงานวิศวกร

5.พนักงานโสตทัตนศึกษา

6.พนักงานวางผังเมือง

7.พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

8.พนักงานเขียนแบบ

9.พนักงานการเงินและบัญชี

10.พนักงานช่างทาสี

11.พนักงานช่างไม้

Scan ธ.ค. 27, 2021 (6).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
11
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2564-12-26
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-01-19 04:30PM)
ฮิต:
3578 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร