ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติกรและตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
 2565-01-05 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-12-28 11:03AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่งพนักงานนิติกรและตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี

Job_281264.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
หนองคาย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2564-12-28
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-01-05 12:00AM)
ฮิต:
272 ฮิต