ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์แบบ
 2565-01-31 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2565-01-17 04:09PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อ่างทอง
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2565-01-17
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-01-31 12:00AM)
ฮิต:
267 ฮิต