ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
 2565-01-31 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2565-01-21 09:56AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุตรดิตถ์

พนักงานโยธา  จำนวน  1  อัตรา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศจังหวัด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านก.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
อุตรดิตถ์, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
อุตรดิตถ์, ภาคเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2565-01-21
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-01-31 04:30PM)
ฮิต:
230 ฮิต