ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง
 2565-02-01 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2565-01-24 03:52PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ชลบุรี

ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

job_210165.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ชลบุรี, ภาคตะวันออก, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2565-01-24
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-02-01 04:30PM)
ฮิต:
315 ฮิต