ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศกองมาตราฐานราคากลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
 2565-02-12 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2565-01-28 09:38AM
 กองมาตรฐานราคากลาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธา

job_270165.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2565-01-27
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-02-12 04:30PM)
ฮิต:
333 ฮิต