ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2565-02-25 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2565-01-28 09:08AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. นครศรีธรรมราช

- พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

- พนักงานเขียนแผนที่

job_280165.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
นครศรีธรรมราช, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2565-01-28
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-02-25 04:30PM)
ฮิต:
796 ฮิต