ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2565-03-11 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2565-03-02 04:13PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. มุกดาหาร
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
มุกดาหาร, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
มุกดาหาร, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2565-02-23
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-03-11 12:00AM)
ฮิต:
1225 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ประกันสังคม