ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมิน (จ.นครศรีธรรมราช)
 2565-03-31 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2565-02-25 04:10PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. นครศรีธรรมราช

ตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

ตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่

job_250265_2.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
นครศรีธรรมราช, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2565-02-25
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-03-31 04:30PM)
ฮิต:
687 ฮิต