ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป
 2565-03-25 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2565-03-04 10:01AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุบลราชธานี

ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

Job_030365.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
อุบลราชธานี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาโท
วันที่เริ่มต้น:
2565-03-03
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-03-25 04:30PM)
ฮิต:
545 ฮิต