ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต.พนักงานวิศวกรโยธา พนัก
 2565-03-31 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2565-03-11 01:32PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.พนักงานวิศวกรโยธา

2.พนักงานวิศวกรไฟฟ้า

3.พนักงานสถาปนิก

4.พนักงานวิศวกร

5พนักงานโสตทัศนศึกษา

6.พนักงานวางผังเมือง

7.พนักงานวิชาการเงินและบัญชี 

8.พนักงานเขียนแบบ

9.พนักงานพนักงานการเงินและบัญชี

10.พนักงานช่างสี

11.พนักงานช่างไม้

Scan มี.ค. 11, 2022 (2).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
11
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2565-03-11
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-03-31 04:30PM)
ฮิต:
1131 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร