ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2565-04-08 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2565-03-14 01:13PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. นนทบุรี

ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

job_140365.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
นนทบุรี, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2565-03-14
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-04-08 04:30PM)
ฮิต:
379 ฮิต