ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2565-03-31 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2565-03-17 11:05AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สิงห์บุรี

ตำแหน่ง : พนักงานผังเมือง

ที่ตั้ง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

การศึกษาที่จำเป็น : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถึง ปริญญาตรี

Job_170365.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
สิงห์บุรี, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2565-03-16
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-03-31 04:30PM)
ฮิต:
657 ฮิต