ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการและการขึ้นบัญชี (พนักงานแผนที่ภาพถ่าย)
 2565-09-15 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2565-09-08 03:37PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุตรดิตถ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการและการขึ้นบัญชี  (พนักงานแผนที่ภาพถ่าย)

ประกาศรายชื่อผู้การเลือกสรรและการขึ้นบัญชี พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
อุตรดิตถ์, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
อุตรดิตถ์, ภาคเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2565-09-08
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-09-15 04:30PM)
ฮิต:
1196 ฮิต