ประกาศรับสมัครงาน

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ต.นักวิเคราะห์ผังเมือง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ(พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) นักจัดการงานทั่วไปปฏิ
 2567-09-09 04:30PM
 
 2565-09-09 03:31PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 

2.นักเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)

3.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

4.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

5.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

6.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

7.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

9.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

10.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Scan_20220909 (2).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
10
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2565-09-09
สิ้นสุดใน:
465 วัน, 10:51:39
ฮิต:
2161 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร