ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เอกชน)
 2565-09-19 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2565-09-15 02:17PM
 สำนักงานเลขานุการกรม

ปฏิบัติงานด้านธุรการ

Job_150965.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2565-09-15
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-09-19 04:30PM)
ฮิต:
2389 ฮิต