ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2565-12-20 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2565-11-30 10:17AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

 1.พนักงานสถาปนิก                                                         13.พนักงานพิมพ์แบบ

 2.พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท)                                  14.พนักงานโยธา

 3.พนักงานเศรษฐกร                                                         15.พนักงานเครื่องยนต์

 4.พนักงานนิติกร

 5.พนักงานวิชาการพัสดุ

 6.พนักงานจัดสถานที่พิธีการ

 7.พนักงานระบบคอมพิวเตอร์

 8.พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

 9.พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

10.พนักงานบริหารงานทั่วไป

11.พนักงานพัสดุ

12.พนักงานผังเมือง

Scan Nov 30, 2022 (12).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
15
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2565-11-30
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2565-12-20 04:30PM)
ฮิต:
3436 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร